Contact us for log-in details:
info@dymak.nl


WIE ZIJN WIJ

Dymak is een wereldwijd actieve handelsonderneming gericht op het opwaarderen van bloemen en planten. Wat houdt deze opwaardering eigenlijk in?
Voor ons zijn dat producten die iets toevoegen aan uw bloemen en planten. De potten, manden, emmers of decoratie die Dymak verkoopt transformeren een willekeurige plant in een prachtig element in het huis van de eindgebruiker. Maar het gaat veel verder dan dat. Wij leveren ook mooie steek etiketten, hoezen en decoraties. De mogelijkheden zijn grenzeloos: wij kunnen nagenoeg alles voor u creëren of op maat maken. Meer dan 15 jaar ervaring in de tuinbouw geeft ons de expertise om uw bedrijf op een hoger plan te brengen en uw bedrijf aantrekkelijker te maken voor consumenten. Met Dymak aan uw zijde krijgt u een partner die u volledig ondersteunt; van klant specifieke productontwikkeling tot kosteneffectieve productie en afleveringen die altijd op tijd zijn. Laten we samenwerken om uw bedrijf verder te brengen.

Waarom die opwaardering? Onderscheidend vermogen. Voorsprong op de concurrentie. Behoud van marges. Of u nu voor een oplossing kiest met potten, manden, emmers of stekers, wij garanderen dat het de aantrekkingskracht van uw producten zal vergroten. Maar dat is nog niet alles. Toegevoegde waarde voor uw producten komt ten goede aan de gehele toeleveringsketen. We bieden:

  • Klant specifieke oplossingen
  • Productontwerp afgestemd op lokale en internationale trends
  • Totaalconcepten
  • Hogere marktwaarde
  • Hogere marges
  • Een gelukkige en tevreden consument

Onze toegevoegde waarde kan de verdiensten op uw producten verhogen en uw klanten krijgen nieuwe en gerichte concepten. Dit is een duidelijk geval van een win-winsituatie!
Wereldwijde service

Het hoofdkantoor van Dymak is gevestigd in Odense, Denemarken, maar we hebben wereldwijd kantoren in Nederland, Italië en de VS. Daarnaast zorgen onze kantoren in China en India voor een efficiënt en effectief productieproces onder een strikt kwaliteitsbeheer. Zoek hier het dichtstbijzijnde kantoor. Location Map

ONZE ONTSTAANSGESCHIEDENIS

Dymak is in 1997 opgericht door Søren Offer Madsen en Claus Bøgelund die een tuinbouwachtergrond combineerden met het inkopen van producten in Zuidoost-Azië. Meer dan vijftien jaar later vormt dit nog steeds de basis voor de groei en het succes van Dymak.
Søren Offer Madsen is de vijfde generatie in een familie die diep geworteld is in de aarde van centraal Denemarken en een achtergrond heeft in de land- en tuinbouw. Tijdens zijn jeugd leerde hij alle ins en outs van de plantenteelt en behaalde daarmee een enorme voorsprong op zijn concurrentie. Tegenwoordig woont Søren in Apopka, Florida en is hij niet alleen commercieel directeur van Dymak, maar ook president-directeur van Dymak USA.
Claus Bøgelund en Søren Offer Madsen hebben elkaar op het voortgezet onderwijs ontmoet en na hun examen hebben ze samen de wereld over gereisd. Ze raakten bijzonder onder de indruk van de markt en sfeer in Zuidoost-Azië en na hun studie kochten ze producten in uit landen zoals Maleisië en China. Hun eerste onderneming was gericht op meubilair, maar al gauw werd de aandacht verlegd naar de import van groothandelsartikelen voor de tuinbouwsector. Dit is tot op de dag van vandaag de sector gebleven waar Dymak zich op richt, met Claus als CEO van Dymak.
Dymak combineert een uitgebreide ervaring op het gebied van wereldwijde inkoop met diepgaande kennis van de tuinbouwsector. Het gevolg? Een wereldwijde opwaardering van bloemen- en plantenbedrijven. Voor Dymak staat de klant centraal. Met onze producten en oplossingen willen we toegevoegde waarde creëren en duurzame samenwerkingsverbanden bevorderen.

Onze missie

Onze missie is het leveren aan kwekerijen, winkelbedrijven en andere exploitanten - waar ook ter wereld - met producten die een toegevoegde waarde hebben en de verwachtingen van onze klanten op het gebied van kwaliteit, levering en kosten overstijgen. Wij streven ernaar om binnen de sector de standaard te zijn op het gebied van service en bieden de hoogste aanleverzekerheid in de sector.

GEDRAGSCODE

Dymak doet op een eerlijke en ethische manier zaken, waar ook ter wereld. De kwaliteit van onze diensten, producten en bedrijfsvoering wordt voortdurend verbeterd en draagt bij aan een reputatie als eerlijk, respectvol, verantwoordelijk, en vertrouwd bedrijf met een goed zakelijk inzicht. Met deze “Code of Ethics and Business Conduct” verplichten we ons tot integer handelen en hoge ethische normen voor alles wat we als Dymak ondernemen. Het bepaalt ook de normen voor het gedrag dat we van onze bestuurders en werknemers verwachten bij het nemen van de juiste beslissingen in de uitvoering van onze taken. Deze Gedragscode geldt voor alle huidige en toekomstige werknemers van Dymak en zijn dochterondernemingen.

Onze verplichting aan medewerknemers
Wij verplichten ons tot het beschikbaar stellen van een werkomgeving waar gelijke kansen, waardigheid en respect worden gestimuleerd. Dymak staat geen discriminatie of intimidatie toe op grond van ras, huidskleur, geloof, geslacht, geslachtsidentiteit of –uiting, land van afkomst, etniciteit, seksuele geaardheid, sekse, leeftijd, handicap of enig andere eigenschap die bij wet wordt beschermd. Dymak stimuleert actief diversiteit in ons personeelsbestand en in de mensen waar we zaken mee doen. Wij zien diversiteit als inspiratiebron voor innovatie om daarmee ons concurrentievoordeel te vergroten en ons te helpen bij het nemen van beslissingen waar consumenten in een breed spectrum van markten over de hele wereld baat bij hebben.

Onze verplichting aan consumenten
Bij alle activiteiten van werknemers van Dymak worden klanten, concurrenten en leveranciers eerlijk behandeld zonder manipulatie of vertrouwelijke informatie achter te houden of te misbruiken. Eerlijkheid gebaseerd op duidelijke communicatie is onlosmakelijk verbonden met ethisch gedrag. Wij behouden het vertrouwen dat consumenten in ons hebben door de beste producten te leveren die er op de markt verkrijgbaar zijn en vast te houden aan eerlijke handelspraktijken.

Onze verplichting aan de markt
Wij zullen eerlijk omgaan met onze zakenpartners, concurrenten en leveranciers door ethisch te handelen en de wet te eerbiedigen bij alles wat we doen.

Onze verplichting aan belanghebbenden
Ethisch handelen tussen aandeelhouders, eigenaren, bestuurders en directie is voor bedrijven een noodzakelijk element als ze adequaat hun doelstellingen willen behalen. Ethiek is zelfs een essentiele vereiste bij het garanderen van afgewogen rechten en belangen van alle betrokkenen. Wij handelen altijd op een eerlijke en open manier om zo het vertrouwen te behouden dat de belanghebbende partijen in ons hebben gesteld.

Onze verplichting aan de wereldgemeenschap
Wij leven toepasselijke internationale wetgeving na die onze natuurlijke rijkdommen en de gemeenschap beschermen waarin wij leven, werken en zaken doen. Wij verplichten ons tot het bevorderen en behoud van milieuverantwoordelijkheid ten behoeve van onze klanten, werknemers en de gemeenschap waarin wij actief zijn. Als wereldwijd actieve handelsonderneming verplichten wij ons om in alle locaties de standaarden na te leven voor het ontwerpen, verwerken en distribueren van onze producten.

Download de gedragscode van Dymak

Save

Today we are among the market leaders in Europe